Gostovanje Spletne strani
Vrh arrow Pomoč arrow Pravni nauk arrow Pogoji uporabe
SLOhosting - gostovanje spletnih strani | nedelja, 28 februar 2021
viagra online canadian drugs antibiotics antibiotics from canada
Meni
 Vrh
 Predstavitev
 Zadnje Novice
 Gostovanje
 Registracija domen
 Web konstruktor - izdelava spletnih strani
 Nadaljnja prodaja
 Virtualni strežnik VPS
 Najem strežnika
 Pomoč
 Forum
 Povezave
 Kontakt

Prijava
Email

Geslo

Zapomni si me
Ste pozabili geslo?

Statistika
OS: Linux c
PHP: 5.2
MySQL: 5
Cas: 09:58
Uporabnikov: 4238
Obiskov: 4437540
Novic: 68
Povezav: 10

Online
Trenutno: 171 gosti na strani

 
 
 
Pogoji uporabe   PDF  Natisni  E-mail 

1. SPREJEMLJIVOST PRAVIL Na strežniku SLOhosting.com posredujemo storitev gostiteljstva uporabniških spletnih strani, ki je pogojeno s Pogoji uporabe katere ravnokar berete.

2. OPIS STORITVE Na strežniku SLOhosting.com nudimo Uporabnikom brezplačno ter plačljivo gostovanje spletnih strani (v nadaljevanju "Storitve") in druge s tem povezane storitve.

3. VEDENJE UPORABNIKOV Uporabnik se strinja, da so vse informacije, podatki, besedila, programska oprema, glasba, zvoki, fotografski material, grafika, video, sporočila ali drug material (v nadaljevanju "Vsebina"), pa naj bodo posredovane javno ali zasebno, podvržene osebni odgovornosti osebe, od katere Vsebina izvira. To pomeni, da je Uporabnik v celoti odgovoren za vso Vsebino, ki jo nalaga, prikazuje ali na kak drug način posreduje preko Storitev. SLOhosting.com ne nadzira Vsebine, posredovane preko Storitev in tako ne jamči za točnost, etičnost ali kakovost take Vsebine. Uporabnik se strinja, da je lahko z uporabo Storitev podvržen Vsebini, ki je nasilna, nespodobna ali vprašljiva. Uporabnik se strinja, da Storitev ne uporablja za: (i) nalaganje, prikazovanje ali za kak drug način posredovanja kakršnekoli Vsebine, ki je nezakonita, škodljiva, grozilna, nadlegujoča, nasilna, vulgarna, obscena, v nasprotju z zakonom o varovanju osebnih podatkov posameznika, sovražna ali pa rasistično, etnično ali kako drugače vprašljiva; (ii) kakršenkoli način škodovanja mladoletnim osebam; (iii) predstavljanje samega sebe kot druge osebe, vključujoč, a ne izključno uslužbenca SLOhosting.com-a ali kakorkoli drugače potvarjati svojo identiteto; (iv) ponarejanje "header" nizov ali kakorkšnokoli drugačno manipuliranje z identifikacijskimi nizi z namenom prikritja resničnega izvora katerekoli Vsebine, posredovane preko Storitev ali pa postavljanje prepovedanih oziroma z geslom zaščitenih strani, ali skritih strani oziroma slik (tistih, do katerih ni možno priti preko povezav z drugih dostopnih strani); (v) nalaganje, prikazovanje ali za kak drug način posredovanja katerekoli Vsebine, za posredovanje katere nima zakonske pravice na podlagi kateregakoli zakona ali pogodbenega razmerja (npr. notranje informacije, zaupne informacije, dobljene na podlagi delovnega razmerja ali drugih zaupnih dogovorov); (vi) nalaganje, prikazovanje ali za kak drug način posredovanja katerekoli Vsebine, ki krši katerikoli patent, blagovno znamko, trgovske skrivnosti, avtorske pravice ali druge lastniške pravice katerekoli osebe; (vii) nalaganje, prikazovanje ali za kak drug način posredovanja kateregakoli materiala, ki vsebuje programske viruse ali katerokoli računalniško kodo, datoteke ali programe, narejene da bi motili, uničili ali omejili funkcionalnost kateregakoli računalniškega programa ali strojne opreme ali telekomunikacijske opreme; (viii) vmešavanje v ali motenje Storitev ali strežnikov oziroma računalniških mrež (v nadaljevanju "Mrež"), povezanih v Storitev, ali pa ravnanje v nasprotju s katerimikoli zahtevami, pravili ali predpisi Mrež, povezanih v Storitev; (ix) namerno ali nenamerno kršenje kateregakoli lokalnega, državnega ali mednarodnega zakona; (x) sovražno obnašanje ali kako drugo obliko nadlegovanja drugih oseb; (xi) zbiranje ali shranjevanje osebnih podatkov drugih Uporabnikov; (xii) promoviranje ali preskrbovanje z navodili za nezakonite dejavnosti, promoviranje fizičnega poškodovanja katerekoli skupine ali posameznika, ali promoviranje krutega ravnanja z živalmi. To vključuje tudi, a ni omejeno na navodila za izdelavo bomb, eksplozivnih teles in drugega orožja; (xiii) uporabo svoje domače strani za vhod ali prijavo na drugo domačo stran, pa naj bo ta na SLOhosting.com ali pa kjerkoli drugje; (xiv) prekomerno uporabo CPU in RAM pomnilnika (>10%);  (xv)  pošiljanje velike količine e-pošte naslovnikom, od katerih nima dovoljenja za prejem le teh (SPAM) ; (xvi) uporabo torrent in IRC protokola;

4. OGLAŠEVANJE IN PROMOCIJA (Velja za brezplačno gostovanje) SLOhosting.com objavlja sponzorske oglase na svojih straneh. S postavitvijo svoje strani na SLOhosting.com se Uporabnik strinja, da ima SLOhosting.com pravico do objave takih oglasov na njegovih straneh. Način in obseg oglaševanja na SLOhosting.com se spreminja. Uporabnik se strinja, da so vsi odnosi med njim in oglaševalcem, najdenim preko ali na Storitvi, vključujoč plačila in dostavo s tem povezanih dobrin ali storitev ter katerihkoli drugih s tem povezanih pogojev, omejeni na njega in oglaševalca. Uporabnik se strinja, da SLOhosting.com ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, povzročeno s takimi posli ali s prisotnostjo dotičnih oglaševalcev na storitvi.

5. RAZBREMENITEV ODGOVORNOSTI UPORABNIK RAZUME IN SE STRINJA, DA: (i) UPORABLJA STORITVE NA LASTNO ODGOVORNOST. (ii) SLOhosting.com NE ZAGOTAVLJA, DA: (a) BO STORITEV ZADOVOLJILA NJEGOVE POTREBE, (b) BO STORITEV NEPREKINJENA, VARNA ALI BREZ NAPAK, (c) BODO REZULTATI, DOBLJENI Z UPORABO STORITEV, TOLNI ALI ZANESLJIVI, (d) BO KAKOVOST PROIZVODOV, STORITEV, INFORMACIJ ALI DRUGEGA MATERIALA, PRIDOBLJENEGA PREKO STORITEV, TAKŠNA, KOT JO PRILAKUJE, IN (e) BODO KATEREKOLI NAPAKE ODPRAVLJENE. (iii) VSAK MATERIAL NA KATERIKOLI NALIN PRIDOBLJEN PREKO UPORABE STORITVE UPORABLJA NA LASTNO ODGOVORNOST. ZA VSAKO ŠKODO, NASTALO ZARADI UPORABE TAKEGA MATERIALA ODGOVARJA UPORABNIK SAM. (iv) KATERIKOLI NASVET ALI INFORMACIJA, PRIDOBLJENA PREKO SLOhosting.com-A ALI PREKO STORITEV, PA NAJ BO USTNA ALI NAPISANA, NE KREIRA KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, KI NI POSEBEJ ZAPISANA V PU.

6. OMEJITEV ODGOVORNOSTI UPORABNIK RAZUME IN SE STRINJA, DA SLOhosting.com NI ODGOVOREN ZA KATEROKOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJULNO, POSEBNO, POSLEDILNO ALI VZORLNO ŠKODO, VKLJULUJOL A NE OMEJUJOL NA ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBILKA, DOBRE VOLJE, UPORABE, PODATKOV ALI DRUGIH NEPOPISLJIVIH ŠKOD (TUDI, LE JE BIL SLOhosting.com OPOZORJEN NA MOŽNOST TAKE ŠKODE), KI JE POSLEDICA: (i) UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STORITVE; (ii) STROŠKOV PRIDOBITVE NADOMESTNIH DOBRIN IN STORITEV KOT POSLEDICE PRIDOBITVE KATERIHKOLI DOBRIN, PODATKOV, INFORMACIJ ALI STORITEV PREKO STORITVE; (iii) NEPOOBLAŠLENEGA DOSTOPA DO ALI SPREMEMBE UPORABNIKOVIH PRENOSOV ALI PODATKOV; (iv) IZJAV ALI VEDENJA KATEREKOLI TRETJE OSEBE NA STORITVI; ALI (v) KATEREKOLI DRUGE STVARI, KI JE POVEZANA S STORITVIJO.

7. REGISTRACIJA, PODALJŠANJE, PRENOS DOMEN TIPA .SI
(i)UPORABNIK V CELOTI RAZUME IN SE STRINJA S SPLOŠNIMI POGOJI ZA .SI DOMENE, KI SO OBJAVLJENI NA 20081006SplosniPogoji.pdf
(ii)UPORABNIK V CELOTI RAZUME IN SE STRINJA S PRAVILI POSTOPKA ARDS, KI SO OBJAVLJENI NA b_postopekARDS-v3.pdf
(iii)UPORABNIK V CELOTI RAZUME IN SE STRINJA S PRAVILI ZA UPORABO STORITVE ISKANJA WHOIS, KI SO OBJAVLJENI NA 0081006WHOIS.pdf
(iv)UPORABNIK V CELOTI RAZUME IN SE STRINJA S PRAVILNIKOM O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, KI JE OBJAVLJENA NA pravilnikZVOP.pdf
(v)FIZIČNE OSEBE LAHKO V 16 DNEH ZAHTEVAJO VRAČILO CELOTNE KUPNINE ZA DOMENE .SI, V KOLIKOR DOMENE ŠE NISO AKTIVIRALI (VPISALI IMENSKIH STREŽNIKOV)

8 . Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi TELESPLET d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Telesplet d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogo?a spletno trgovino na obmo?ju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.


9. Politika zasebnosti Ponudnik osebnim podatkom naro?nikov posve?a veliko pozornosti in v skrbno ravnanje z njimi vlaga veliko truda. Ponudnik se zavezuje, da (osebne) podatke naro?nikov primerno varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in EU uredbo GDPR (General Data Protection Regulation).

9.1. Razlaga osnovnih pojmov Za razumevanje politike zasebnosti ponudnika je klju?nega pomena pravilno razumevanje osnovnih pojmov, ki se uporabljajo v zvezi z zbiranjem in procesiranjem osebnih podatkov. Osebni podatek: vsak podatek, na podlagi katerega lahko posredno ali neposredno prepoznamo dolo?eno osebo. Procesiranje osebnih podatkov: vsaka operacija – samodejna ali ro?na – nad osebnimi podatki. Vklju?uje lahko zbiranje podatkov, snemanje, shranjevanje, prenašanje, pregledovanje, uporabo ali podobno aktivnost. Kontrolor: vsaka pravna ali fizi?na oseba, tudi javna, vladna ali druga organizacija, ki samostojno ali v kooperaciji z drugimi pravnimi ali fizi?nimi osebami ali organizacijami razpolaga z osebnimi podatki. Procesor: vsaka pravna ali fizi?na oseba, tudi javna, vladna ali druga organizacija, ki razpolaga z osebnimi podatki v imenu kontrolorja.

9.2. Obveza k varovanju osebnih podatkov Ponudnik naro?niku zagotavlja, da ob naro?ilu in uporabi zakupljenih storitev podatke prenaša izklju?no prek s šifriranjem zavarovane HTTPS/SSL povezave. Ponudnik naro?nikove osebne podatke hrani znotraj EU obmo?ja in na obmo?jih, za katere EU javno priznava ustrezno stopnjo varnosti – podrobnosti. Ponudnik naro?niku zagotavlja, da tako za dostop do njegovih podatkov osebne narave kot tudi za dostop do vseh (osebnih) podatkov na strežniških okoljih uporablja zavarovano programsko opremo, ki: nepooblaš?enim osebam prepre?uje dostop do podatkov; omogo?a dostop zgolj pooblaš?enim osebam s strani ponudnika (npr. zaposleni); pooblaš?enim osebam omogo?a dostop izklju?no do podatkov, ki jih nujno potrebujejo za kvalitetno izvajanje svojega dela; beleži vsak dostop do osebnih podatkov.

9.3. Ponudnik kot Kontrolor To poglavje se osredoto?a na varovanje osebnih podatkov naro?nika, navedenih v naslednjem odstavku. Pregled politike varovanja podatkov na strežniških okoljih si oglejte v poglavju 9.4. Ponudnik kot Procesor. Za potrebe kakovostnega izvajanja storitev, ki jih ponudnik zagotavlja svojim naro?nikom, ponudnik zbira naslednje (osebne) podatke naro?nikov: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, e-poštni naslov, telefonska številka, geslo v zgoš?eni obliki, IP naslov, ostale podatke, ki jih naro?nik ob naro?ilu vnese na ponudnikovi spletni strani. Interesi oziroma zakonita podlaga za zbiranje in obdelavo naštetih osebnih podatkov so naslednje aktivnosti: za namen realizacije zakupljenih storitev: spletno gostovanje, registracija domen, izdaja SSL certifikatov itd.; za namen obveš?anja naro?nikov o stanju naro?enih storitev: potek domene, podaljšanje domene, tehni?na obvestila, administrativna obvestila itd.; za namen obveš?anja naro?nikov z relevantnimi informacijami, ki omogo?ajo nemoteno in varno uporabo naro?enih storitev. Ponudnik ne odgovarja za to?nost vpisanih podatkov s strani naro?nika, saj ponudniku ni na razpolago u?inkovite in zakonite metode, s katero bi osebne podatke naro?nika lahko verificiral. Za to?nost podatkov, ki so obvezna podlaga za možnost kakovostne in celostne zagotovitve delovanja naro?enih storitev, je odgovoren naro?nik sam. Pravilni podatki so obvezni tudi za zagotavljanje ustrezne podpore naro?nikov pri uporabi naro?enih storitev. Zaradi zagotavljanja visoke stopnje varnosti podatkov naro?nikov, kar predstavlja zakoniti interes, ponudnik zbira tudi IP naslove naro?nikov, iz katerih ta dostopa do spletnih strani, aplikacij in ponudnikovega strežniškega okolja. Z izjemo piškotkov se vsi navedeni podatki pri ponudniku hranijo trajno oziroma do preklica. Sejni piškotki, ki so nujni za delovanje nekaterih funkcionalnosti (npr. za prijavo v naro?niški center), se pri ponudniku hranijo zgolj v ?asu trajanje uporabe storitve, nato pa so samodejno trajno odstranjeni. Ponudnik za namen analize obiskanosti in uporabe spletnih strani uporablja: orodje Google Analytics, ki je nastavljeno tako, da brez izrecne privolitve ne hrani osebnih podatkov obiskovalcev (npr. IP naslova); ponudnikovo programsko opremo, ki ne shranjuje osebnih podatkov obiskovalcev. Z uporabo naro?niškega centra, ki ga ponudnik neprestano in brezpla?no nudi naro?niku v uporabo, lahko naro?nik kadar koli zahteva izpis ali izbris svojih osebnih podatkov. Naro?nik razume in se strinja, da: je izbris osebnih podatkov mogo? le v primeru, da naro?nik pri ponudniku nima aktivnih storitev; po izbrisu osebnih podatkov naro?nika le-ta ne bo ve? mogel dostopati do naro?niškega centra; izbris osebnih podatkov ne pomeni tudi izbrisa dokumentacije (predra?uni, ra?uni, dobropisi itd.). Dokumentacijo je ponudnik še naprej dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo. Naro?nik razume in se strinja, da podatki od 30 do 60 dni po opravljenem izbrisu še vedno obstajajo v ponudnikovih primarnih in sekundarnih rezervnih kopijah. Po omenjenem ?asovnem roku so s proceduro rednih rotacij (izbrisom) rezervnih kopij podatki naro?nika samodejno izbrisani tudi iz sistema rezervnih kopij.

9.4. Ponudnik kot Procesor Ponudnik se kot Procesor osebnih podatkov zavezuje, da: bo naro?nikove podatke hranil in procesiral zgolj za namen zagotavljanja kakovostnega izvajanja zakupljenih storitev; bo oglaševalske aktivnosti na podlagi zbranih osebnih podatkov naro?nika izvajal zgolj z njegovim izrecnim privoljenjem; bo naro?nika obvestil v primerih, ko bo imel do podatkov dostop kateri koli od ponudnikovih pogodbenih partnerjev; bo upošteval stroge varnostne standarde, ki naro?niku zagotavljajo visok nivo varnosti osebnih podatkov. Podatki, ki so shranjeni na ponudnikovem strežniškem okolju, so v celoti last naro?nika. Ponudnik do teh podatkov ne dostopa v nobenem primeru, razen izklju?no v namen zagotavljanja kakovostnega izvajanja zakupljenih storitev v okviru Pogojev uporabe. Do podatkov naro?nika ponudnik dostopa zgolj v naslednjih primerih: v okviru podpore uporabniku, ko je za korektno pomo? naro?niku pri uporabi storitev potreben dostop do podatkov; dostop s strani ponudnikove programske opreme, ki ves ?as samodejno spremlja pravilnost delovanja strežniških okolij in sistemov ter na?ine njihove rabe; na podlagi pisne zahteve sodnega ali državnega organa v okviru izvajanja njegove zakonite funkcije. Naro?nik razume in se strinja, da se podatki po poteku zakupljenih storitev na ponudnikovih strežniških okoljih hranijo od 30 do 60 dni, na sistemih rezervnih kopij pa od 30 do 90 dni od dneva poteka posamezne storitve. Po navedenem ?asovnem obdobju se podatki v celoti in trajno odstranijo, brez možnosti povrnitve, iz vseh strežniških okolij ter rezervnih sistemov ponudnika.
Datum spremembe: 11.05.2016 - dodano Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Datum spremembe: 25.5.2018 - dodano Politika o varovanju osebnik podatkov GDPR 
   
     

 
Gostovanje Spletne strani
TELESPLET d.o.o. © 2000 - 2012 All rights reserved.
SLOhosting.com gostovanje spletnih strani